PKO BANK POLSKI

  • Klient PKO Bank Polski SA
  • Branża Finanse
  • Rok produkcji 2011
  • Produkt PKO Bank Polski
  • Kategorie Identyfikacja wizualna, Opakowania, Projektowanie graficzne, Reklama Drukowana, Reklama Film/TV, Serwisy internetowe

Jesteśmy autorami rebrandingu PKO Banku Polskiego – największego i jednego z najstarszych banków w Polsce, istniejącego od 1919 roku. Naszym zadaniem była zmiana jego wizerunku ze starej, PRL-owskiej instytucji na nowoczesny, dynamiczny bank – najstabilniejszy na rynku. Zadanie Największym...

Jesteśmy autorami rebrandingu PKO Banku Polskiego – największego i jednego z najstarszych banków w Polsce, istniejącego od 1919 roku. Naszym zadaniem była zmiana jego wizerunku ze starej, PRL-owskiej instytucji na nowoczesny, dynamiczny bank – najstabilniejszy na rynku. Zadanie Największym wyzwaniem było zmienienie wszystkiego bez ingerowania znacząco w DNA marki, gdyż jako cel nadrzędny postawiliśmy sobie ocalenie zaprojektowanego w 1967 roku znaku wybitnego polskiego twórcy – Karola Śliwki. Zadanie okazało się tym trudniejsze, że znak PKO kojarzył się odbiorcom z PRL-em, biurokracją, zacofaniem. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie ma tu miejsca na żaden niewłaściwy ruch, który mógłby zatracić cały potencjał tkwiący w marce. Dodatkową trudnością był ogromny zakres funkcjonowania marki, wiele grup biznesowych i spółek zależnych, które należało ująć w spójny i praktyczny system identyfikacji wizualnej. Rozwiązanie Zlokalizowaliśmy słabości starej identyfikacji: przestarzałą, ciężką typografię, niebudzącą zaufania i „niepoważną" kolorystykę oraz niewykorzystywanie potencjału najcenniejszego elementu systemu identyfikacji banku, czyli sygnetu PKO. Największy nacisk postawiliśmy na typografię. Zaprojektowaliśmy font korporacyjny i ustaliliśmy nową hierarchię, w której sygnet PKO odgrywa kluczową rolę i jest niekwestionowanym fundamentem całego systemu. Kolejnym krokiem była zmiana kolorystyki. Wprowadziliśmy „polską" czerwień, gradient oraz wyrafinowaną czerń w miejsce „urzędowego" granatu. Zaprojektowaliśmy całą architekturę grupy tak, aby każda spółka mogła zarówno wspierać markę PKO, jak również korzystać z jej potencjału. Zakres pracy przy tworzeniu corporate identity dla PKO Banku Polskiego był bardzo szeroki. Projekt ten wymagał od nas ujęcia wszelkich aktywności PKO Banku Polskiego – od licznych grup biznesowych i spółek zależnych, po wiele realizowanych programów i akcji – w spójnym i praktycznym systemie identyfikacji. Praca przy tym projekcie doprowadziła do powstania Księgi, liczącej obecnie ponad 1000 stron. Identyfikacja, którą stworzyliśmy, jest nowoczesna, komunikuje stabilność i profesjonalizm banku, nie wywołując jednocześnie dystansu. PKO Bank Polski wykorzystuje obecnie potężne narzędzie, jakim jest powszechnie rozpoznawalny znak PKO. Rozwiązania projektowe zastosowane w identyfikacji zewnętrznej są funkcjonalne i sprawdzają się sprawdzają się w przypadku bardzo różnorodnej architektury placówek. Po pełnym wdrożeniu systemu możemy stwierdzić, że udało nam się zrealizować założone cele – zachowaliśmy ciągłość historyczną przy jednoczesnym wprowadzeniu znaczących zmian i unowocześnieniu całego systemu. Stworzony przez nas język wizualny wywodzi się ze znaku skarbonki, zaś zaprojektowana identyfikacja grupy tworzy jednolitą całość. Umożliwia to każdej marce zależnej korzystanie z potencjału PKO Banku Polskiego, wzmacniając jednocześnie jej wizerunek. Nagrody Złote Orły 2011 Wyróżnienie – Identyfikacja wizualna PKO Bank Polski (kategoria: Wizerunek firmy)