Otwarcie Nowego Dworca Kraków Główny

  • Klient PKP S.A.
  • Branża Usługi detaliczne i publiczne
  • Rok produkcji 2014
  • Produkt Kraków Główny
  • Kategorie

Agencja El Padre zorganizowała uroczyste otwarcie nowego Dworca Kraków Główny. Rola agencji polegała na kompleksowej organizacji i obsłudze wydarzeń promocyjnych i eventowych kończących realizację projektu „Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem...

Agencja El Padre zorganizowała uroczyste otwarcie nowego Dworca Kraków Główny. Rola agencji polegała na kompleksowej organizacji i obsłudze wydarzeń promocyjnych i eventowych kończących realizację projektu „Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Działania te miały na celu podsumowanie kończącej się inwestycji oraz poinformowanie jak największej liczby mieszkańców o tym, że Dworzec Kraków Główny został otwarty. W ramach zrealizowanego I etapu działań agencja odpowiadała za kompleksową organizację wydarzenia, w tym: działania promocyjne i informacyjne, kompleksową obsługę konferencji i wystąpień przedstawicieli PKP SA, przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji multimedialnej, zapewnienie ekranów diodowych, organizację wystawy zdjęć Photo Dworzec w budynku nowego dworca, produkcję i dystrybucję materiałów informacyjnych, gadżetów oraz zapewnienie mobilnych informatorów udzielających informacji na temat nowego dworca i komunikacji na jego terenie. Agencja była również odpowiedzialna za opracowanie i stworzenie mappingu 3D oraz jego projekcję na budynku starego dworca.