Politechnika Gdańska. Historia mądrością - przyszłość wyzwaniem.

  • Klient Politechnika Gdańska
  • Branża Inne
  • Rok produkcji 2014
  • Produkt Uczelnia wyższa
  • Kategorie Design

Praca polegała na zbudowaniu identyfikacji wizualnej, który stanowiłby wyważony pomost pomiędzy dziedzictwem i historią uczelni a nowoczesnym uniwersytetem technicznym, zgodnie z dewizą PG „Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem”.

Praca polegała na zbudowaniu identyfikacji wizualnej, który stanowiłby wyważony pomost pomiędzy dziedzictwem i historią uczelni a nowoczesnym uniwersytetem technicznym, zgodnie z dewizą PG „Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem”.