Wielka Oszcz w Plusie

  • Klient polkomtel
  • Branża
  • Rok produkcji 2010
  • Produkt plus
  • Kategorie

Nazwa kampanii "Wilka Oszcz" wykorzystywała popularną we współczesnym języku tendencję do skracania słów i wypowiedzi. Pierwsza na polskim rynku reklama wykorzystująca logo, layout, czołówkowe zdjęcia i teksty z I strony wydania. Logo oraz wszystkie tytuły, nagłówki i podpisy "Rzeczpospolitej"...

Nazwa kampanii "Wilka Oszcz" wykorzystywała popularną we współczesnym języku tendencję do skracania słów i wypowiedzi. Pierwsza na polskim rynku reklama wykorzystująca logo, layout, czołówkowe zdjęcia i teksty z I strony wydania. Logo oraz wszystkie tytuły, nagłówki i podpisy "Rzeczpospolitej" zostały pozbawione ostatnich liter.